22 Mart 2015 Pazar

Kanımca daha 'iyi'si; kişiye özel fotoğraf dersi...

Yıllar içinde gözlemlediğim bir husus var ki, fotoğrafın bir ‘grup’ içinde öğrenilmesi, maalesef hayli güç. Elbette ki bu husus enikonu tartışmaya açık. Ancak en kestirme bakışla, o grup içinde yer alan insanların, çoğu zaman heterojen bir yapıya sahip olmaları, ne ki bu iddiayı daha ilk bakışta anlaşılır kılıyor...

Dahası bir konuda hem fikiriz ki her kişi farklı bir algıya, farklı bir zekâya, farklı bir kavrama biçimine, farklı bir sosyo-kültürel donanıma, özetle farklı bir alt yapıya ve farklı beklentilere sahip.

Aslında evet, büyük bir değere sahip ‘fotoğraf’ söz konusu olduğunda durum hayli kapsamlı. Ancak ben ‘temel fotoğraf eğitimi’nden dem vuruyor, ağırlıklı olarak bu hususu kastediyor ve genel kanının aksine öğrenme/öğretme metotlarının, koşullara ve buna bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini öngörüyorum.

Bu öngörüm doğrultusunda, diğer hususları da dikkate alıp şöyle bir yol ve yöntem izliyorum:

- Öncelikle, yeterince bilginin bulunduğu İnternet ortamından ulaşılması mümkün konulara pek yer vermiyorum.

- Temel fotoğraf eğitiminin, sırf teknikle sınırlı olmadığını düşünüyor, aynı zamanda bir 'dil' olan fotoğrafın kavramsal ve kuramsal yanına, özelliklerine, felsefesine ve temel sanat bilgisine değinmeye de özen gösteriyorum.

- Fotoğrafın çekilmesi, oluşması ve özellikle ışığı denetleyen 'kontrol düzenekleri'nin çalışma mantığı ve görüntüde yol açtığı sonuçlara odaklanıyor ve bunların kavranması hususunu farz sayıyorum.

- Sebep sonuç, teori ve pratik mantığı yani daha açık ifadeyle uygulama üzerinden ders işliyorum.

- Objektiflerden ışığa, çekim tekniklerinden fotoğrafta kompozisyona dek, temel fotoğrafın en mühim hususları üzerinde ısrarla duruyorum.

- Fotoğraf üretme işlevinin mutlak bir bilinçle yapılmasını ve/ya adayın, fotoğrafı bilinçli bir biçimde üretmesini temel hedeflerden sayıyorum.

- Fotoğrafçı adayının fotoğraftan ne beklediğini, hangi saikle fotoğraf çekeceğini sorgulayıp o yönde daha fazla yoğunlaşmayı hedefliyorum.

- Eğitimi gerçekleştireceğimiz mekânı ve zamanı fotoğrafçı adayımız belirliyor.

- Ve fotoğrafçı adayımıza, her zaman, her konuda danışmanlık hizmeti vermeyi de taahhüt ediyorum...

Özetlemeye çalıştığım bu anlayış doğrultusunda kişiye özel ‘temel’ ve ‘ileri’ fotoğraf eğitimi veriyorum. Bu konularda veya fotoğrafın özel bir alanında ders almak isteyenler, yaklaşık 25 yıldır fotoğrafın hemen tüm alanlarında uğraş ve emek vermiş bendenize enkaban@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirler…

Engin Kaban
MSÜ, GSF, Fotoğraf Bölümüasılacak fotoğraflar...